Türk Akademisyenlerinden Türk ve Dünya Kamuoyuna Rusya’nın Ukrayna’ya Saldırısına Dair Açık Mektup

Türk Akademisyenlerinden Türk ve Dünya Kamuoyuna Rusya’nın Ukrayna’ya Saldırısına Dair Açık Mektup

Rusya Federasyonu’nun bütün uluslararası kurallara aykırı olarak, tamamen emperyal bir anlayışla Ukrayna Devleti’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen saldırısına şiddetle karşı çıkıyoruz ve bu saldırıyı kınıyoruz. Her gün binlerce masum insanın ölümüne, yaralanmasına ve vatanlarını terk etmelerine sebep olan bu insanlık dışı saldırıların sorumlusu olan Rusya Federasyonu’nun bir an evvel durdurulması ve başta Vladimir Putin olmak üzere Rusya Devleti yöneticilerinin işledikleri insanlık suçu nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanmaları gerekmektedir.

Bu savaşta, 2014’teki Kırım’ın işgaline karşı Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü açıkça ve korkusuzca savunan Kırım Tatar halkı da büyük tehlike altındadır. Unutulmamalıdır ki Rusya 2014’ten itibaren Kırım’ı yeniden sömürgeleştirmeye başlamış, bir milyona yakın Rus’u yarımadaya yerleştirmiş, bu işgale karşı çıkan Kırım Tatar halkını devlet terörüne maruz bırakmış ve bırakmaya da devam etmektedir. Savaş sonrası yapılacak anlaşmada Kırım’ın Rusya Federasyonu’na feda edilmesi soydaş ve Müslüman Kırım Tatarlarının bir millet olarak yok oluşuna neden olacaktır. Bunu kabul etmek mümkün değildir.

Kaba güçle hareket eden Rusya’nın hedefine ulaşması, Ukrayna ve Kırım üzerinde egemenliğini kabul ettirmesi Türkiye’nin ve bölgenin güvenliği için de büyük bir tehdit oluşturacaktır. Bunun engellenebilmesi için Türk ve dünya devletlerinin Ukrayna’ya ellerinden gelen yardımı yapmaları gerekmektedir. Aynı şekilde, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün muhakkak Donbas bölgesi ve Kırım’ı da ihtiva edecek ve Kırım’ın yerli halkı olan Kırım Tatarlarının hukukunu tamamıyla tanıyacak şekilde tesisi vazgeçilmez bir zarurettir.

Vatanlarını ve bağımsızlıklarını savunmak için canlarını veren kahraman Ukrayna ve Kırım Tatar halkının yanında olduğumuzu duyuruyor ve demokrasi ve özgürlük taraftarı Türk ve dünya kamuoyunu Ukrayna’nın haklı mücadelesinin yanında olmaya çağırıyoruz.

İmzalamak için: https://docs.google.com/forms/d/1vn40Q1KcM6OfwkX6fYytq9qqLCqTMi1t2jkRT5GcbnQ

İmzalayanlar:

 1. Filiz Tutku Aydın Bezikoğlu, Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 2. Ayşegül Aydıngün, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 3. İsmail Aydıngün, Prof. Dr., Başkent Üniversitesi
 4. Sezai Özçelik, Prof. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi
 5. Zuhal Yüksel, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 6. A. İrfan Aypay, Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi
 7. Abdullah Çavuş, Prof. Dr. Emekli, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 8. Abdullah Demir, Doktora Adayı, Angers Üniversitesi
 9. Abdullah Tekinşen, Dr., Necip Fazıl Şehir Hastanesi
 10. Abdürreşit Celil Karluk, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 11. Adem Öğüt, Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi
 12. Ahmet Aypay, Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi
 13. Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr., Emekli, Gazi Üniversitesi
 14. Ahmet Buran, Prof. Dr., Fırat Üniversitesi
 15. Ahmet Doğan, Doktora Adayı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 16. Ahmet Kaya, Prof. Dr. Emekli, Karadeniz Teknik Üniversitesi
 17. Ahmet Koçak, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi
 18. Ahmet Mermer, Prof. Dr. Emekli, Gazi Üniversitesi
 19. Ahmet Türk, Doktora Adayı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
 20. Akif Akkuş, Prof. Dr. Emekli, Bağımsız Araştırmacı
 21. Alev Çakmakoğlu Kuru, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
 22. Ali Asker, Prof. Dr., Karabük Üniversitesi
 23. Ali Bayrak, Öğretim Görevlisi Emekli, Giresun Üniversitesi
 24. Ali Burak Güven, Doç. Dr., Birbeck Londra Üniversitesi
 25. Ali Poyraz Gürson, Prof. Dr., İstanbul Okan Üniversitesi
 26. Ali Yaycıoğlu, Doç. Dr., Stanford Üniversitesi
 27. Alpaslan Demir, Prof. Dr., Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 28. Alper Başer, Doç. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi
 29. Alper Kırklar, Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 30. Alter Kahraman, Dr. Araş. Görevlisi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
 31. Atay Akdevelioğlu, Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi
 32. Aydın Khajei, Doktora Adayı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
 33. Ayhan Tutar, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 34. Ayşe Dilek Öğretir Özçelik, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
 35. Ayşe Filiz Yavuz, Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 36. Ayşe Yücel Çetin, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
 37. Ayşegül Kılınç, Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi
 38. Ayşenur Kılıç, Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 39. Aziz Gökçe, Dr. Öğretim Üyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
 40. Bekir Batı, Prof. Dr. Emekli, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 41. Bekir Biçer, Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi
 42. Berk Esen, Dr. Öğretim Üyesi, Sabancı Üniversitesi
 43. Betül Karagöz Yerdelen, Prof. Dr., Giresun Üniversitesi
 44. Bilal Bahadır Karaca, Doktora Adayı, Prag Ekonomi Üniversitesi
 45. Bilal Tanatar, Prof. Dr., İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
 46. Bilge Ercilasun, Prof. Dr. Emekli, Hacettepe Üniversitesi
 47. Bilge Gökter Gençer, Dr. Öğretim Üyesi, Başkent Üniversitesi
 48. Bilgen Sütçüoğlu, Dr. Öğretim Üyesi, İstinye Üniversitesi
 49. Birten Çelik, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 50. Burak Bilgehan Özpek, Doç. Dr., TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 51. Burak Kaplan, Araş. Görevlisi, Beykent Üniversitesi
 52. Bülent Hünerli, Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi
 53. Canan Özge Eğri, Dr. Öğretim Üyesi, Kırklareli Üniversitesi
 54. Cemal Kurnaz, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
 55. Cezmi Karasu, Dr. Emekli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 56. Cüneyt Akin, Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi
 57. Çetin Pekacar, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 58. Çiğdem Balım, Prof. Emerita, Indiana University
 59. Deniz Özen, Araş. Görevlisi, İstinye Üniversitesi
 60. Dilek Ergönenç, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
 61. Dilek Yargan, Doktora Adayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 62. Dündar Akarca, Dr. Öğretim Üyesi, Nazarbayev Üniversitesi
 63. Dündar Kök, Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi
 64. Edige Burak Atmaca, Doktora Adayı, Varşova Üniversitesi
 65. Enver Aydoğan, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 66. Erden Eren Erdem, Araş. Görevlisi, Karabük Üniversitesi
 67. Erdi Erbeden, Araş. Görevlisi, Nevşehir Üniversitesi
 68. Ersel Onrat, Prof. Dr., Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 69. Ersoy Zengin, Doç. Dr., Munzur Üniversitesi
 70. Evren Altınkaş, Öğretim Üyesi, University of Guelph
 71. Eyüp Kul, Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 72. Ezgi Özten, Araş. Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 73. Fatih Karayandı, Op. Dr., Yüreğir Devlet Hastanesi
 74. Ferat Uzun, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 75. Ferdi Çiftçioğlu, Dr. Öğretim Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 76. Ferhat Berber, Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 77. Ferhat Tamir, Dr. Öğretim Üyesi Emekli, Gazi Üniversitesi
 78. Fethi Kurtiy Şahin, Araş. Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 79. Fırat Purtaş, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 80. Figen Güner Dilek, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 81. Fuat Keyman, Prof. Dr., Sabancı Üniversitesi
 82. Funda Kara, Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi
 83. Gayana Yüksel, Dr., Kiev Milli Taras Şevçenko Üniversitesi
 84. Gökberk Yücel, Dr. Öğretim Üyesi, Amasya Üniversitesi
 85. Gökçe Hubar, Doktora Adayı, Milli Savunma Üniversitesi
 86. Gözde Mercan, Dr., Toronto Üniversitesi
 87. Gülay Akin, Doktora Adayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 88. Gülcan Çolak, Doç. Dr., Gazi Üniversitesi
 89. Gülten Bal, Doktora Adayı, Aksaray Üniversitesi
 90. Habibe Yazıcı Ersoy, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 91. Hakan Acet, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi
 92. Hakan Kırımlı, Doç. Dr., İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
 93. Haldun Soydal, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi
 94. Haleddin İbrahimli, Prof. Dr., Çağ Üniversitesi
 95. Halil Çeltik, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
 96. Halim Demiryürek, Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniverstesi
 97. Haluk Doğan, Araş. Görevlisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
 98. Hanife Alkan Ataman, Dr. Öğretim Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 99. Hasan Işık, Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 100. Hazar Ege Gürsoy, Dr. Araş. Görevlisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 101. Hüseyin Çınar, Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 102. Hüseyin Gül, Dr. Öğretim Üyesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 103. Işılay Işıktaş Sava, Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 104. Itır Eskioğlu, Dr. Öğretim Görevlisi, Gazi Üniversitesi
 105. İbrahim Atabey, Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 106. İbrahim Atilla Acar, Prof. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
 107. İbrahim Dilek, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 108. İbrahim Karahancı, Öğretim Görevlisi, Bursa Uludağ Üniversitesi
 109. İbrahim Maraş, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
 110. İbrahim Sirkeci, Prof., University of Wales Trinity Saint David
 111. İbrahim Yıldıran, Prof. D r., Gazi Üniversitesi
 112. İdil P. İzmirli, Dr., University of Maryland
 113. İkram Çınar, Doç. Dr., Kafkas Üniversitesi
 114. İlhan Ekinci, Prof. Dr., Ordu Üniversitesi
 115. İlhan M. İzmirli, Prof. Dr., George Mason University
 116. İlknur Söker, Doktora Adayı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 117. İpek Doğanaksoy Keçeli, Doktora Adayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 118. İrfan Kaya Ülger, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi
 119. İsa Kocakaplan, Öğretim Görevlisi, İstanbul Kültür Üniversitesi
 120. İsmail Erkan Akın, Dr. Öğretim Üyesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi
 121. İsmail Türkoğlu, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
 122. İsmet Çetin, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
 123. İvo Ozan Furman, Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi
 124. K. Onur Unutulmaz, Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 125. Kahraman Şakul, Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi
 126. Kamil Sarıtaş, Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 127. Kemal Özcan, Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi
 128. Kenan Erzurumlu, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 129. Kerime Üstünova, Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi
 130. Kutluk Kağan Sümer, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
 131. Leyla Karahan, Prof. Dr., TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 132. M. Çağatay Özdemir, Prof. Dr. Emekli, Gazi Üniversitesi
 133. Mehmet Berk Yaltırık, Doktora Adayı, Trakya Üniversitesi
 134. Mehmet Bilal Yamak, Dr. Öğretim Üyesi, Kırklareli Üniversitesi
 135. Mehmet Fatih Kirişçioğlu, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 136. Mehmet Öz, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi
 137. Meryem Hakim, Doç. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 138. Mesut Kılıç, Doktora Adayı, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
 139. Metin Omer, Dr., Köstence Ovidius Üniversitesi
 140. Minara Aliyeva Çınar, Doç. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi
 141. Mirza Polat, Araş. Görevlisi, Ardahan Üniversitesi
 142. Mualla Uydu Yücel, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
 143. Muhammed Ahmet Rüşen, Araş. Görevlisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi
 144. Muhammed Emin Yıldızlı, Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi
 145. Muhammed Yusuf Aydamak, Araş. Görevlisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
 146. Muhammet Koçak, Dr., Florida International University
 147. Murat Gürbüz, Araş. Görevlisi, Bayburt Üniversitesi
 148. Murat Hoşöz, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi
 149. Murat İnan, Dr. University of Toronto
 150. Murat Koçak, Dr. Araş. Görevlisi, Pamukkale Üniversitesi
 151. Murat Yaşar, Doç. Dr., State University of New York at Oswego
 152. Mustafa Argunşah, Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi
 153. Mustafa Çağatay Aslan, Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Üniversitesi
 154. Mustafa Ersöz, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi
 155. Mustafa Üren, Dr., Bağımsız Araştırmacı
 156. Mustafa Üstünova, Dr. Öğretim Üyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi
 157. Muzaffer Ürekli, Doç. Dr. Emekli, Beykent Üniversitesi
 158. Naciye Yıldız, Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 159. Nazım Kuruca, Dr. Öğretim Üyesi, Giresun Üniversitesi
 160. Nergis Biray, Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi
 161. Nesib Nesibli, Prof. Dr., Azerbaycan Neft ve Senaye Üniversitesi
 162. Neşe Sarısoy Karatay, Doktora Adayı, Maltepe Üniversitesi
 163. Oğuzhan Mutluer, Dr. Araş. Görevlisi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 164. Oğuzkan Güzel, Dr., Bağımsız Araştırmacı
 165. Oktay Berber, Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 166. Onur Limon, Dr., Bağımsız Araştırmacı
 167. Orhan Söylemez, Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi
 168. Osman Giray Oğuzman, Araş. Görevlisi, Gebze Teknik Üniversitesi
 169. Ömer Aslan, Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 170. Ömer Kul, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
 171. Ömer Kuru, Prof. Dr., Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 172. Ömer Mert, Dr., Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi
 173. Öner Atay, Araş. Görevlisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
 174. Özgür Üstün, Öğretim Görevlisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 175. Pınar Üre, Dr., Bağımsız Araştırmacı
 176. Ramazan Çalık, Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi
 177. Recai Ünal, Doktora Adayı, Yıldız Teknik Üniversitesi
 178. Recep Keyvan, Dr., Bağımsız Araştırmacı
 179. Salim Çelik, Dr., German Institute for International and Security Affairs
 180. Salim Çonoğlu, Prof. Dr., Balıkesir Üniversitesi
 181. Sarper Yılmaz, Prof. Dr. Emekli, Cumhuriyet Üniversitesi
 182. Seçkin Köstem, Dr. Öğretim Üyesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
 183. Selçuk Kırlı, Prof. Öğretim Üyesi, Uludağ Üniversitesi
 184. Selim Kılıç, Prof. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
 185. Sema Eynel, Dr. Öğretim Üyesi, Pamukkale Üniversitesi
 186. Senem Ertan Savaş, Doç. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 187. Serdar Abacı, Dr. Öğretim Üyesi, University of Edinburgh
 188. Serhat Keskin, Doktora Adayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 189. Serkan Erdal, Dr. Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi
 190. Serkan Şen, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 191. Servet Karagöz, Doktora Adayı, Trakya Üniversitesi
 192. Sevim İnan, Dr., University of Victoria
 193. Sevinç Özcan, Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 194. Seyfi Yıldırım, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi
 195. Sezgin Ayan, Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi
 196. Süer Eker, Prof. Dr., Başkent Üniversitesi
 197. Süleyman Kaan Yalçın, Doç. Dr., Fırat Üniversitesi
 198. Svitlana Nesterova Coşkun, Dr. Öğretim Üyesi, Bartın Üniversitesi
 199. Şener Aktürk, Doç. Dr., Koç Üniversitesi
 200. Tayfun Bavbek, Prof. Dr. Emekli, Marmara Üniversitesi
 201. Timur Kocaoğlu, Prof. Dr., Michigan State University
 202. Toğrul İsmayil, Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 203. Tuba Eldem, Dr. Öğretim Üyesi, Fenerbahçe Üniversitesi
 204. Tuğba Yılmaz, Araş. Görevlisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 205. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Doç. Dr., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
 206. Tuncay Turna, Araş. Görevlisi, Artvin Çoruh Üniversitesi
 207. Tümen Somuncuoğlu, Doç. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 208. Türker Eroğlu, Prof. Dr., Gazi Üniversitesi
 209. Ufuk Aykol, Doktora Adayı, Hacettepe Üniversitesi
 210. Uğur Çelik, Dr., Bağımsız Araştırmacı
 211. Uğur Demir, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
 212. Umut Demirel, Öğretim Görevlisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 213. Umut Yolsever, Doktora Adayı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 214. Utku Mehmet Öden, Öğretim Görevlisi, Kırklareli Üniversitesi
 215. Ümit Gülmez, Öğretim Görevlisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 216. Ümit Özkan, Doktora Öğrencisi, Necmettin Erbakan Üniversitesi
 217. Valeriy Morkva, Dr. Öğretim Üyesi, Kapadokya Üniversitesi
 218. Veysel İbrahim Karaca, Araş. Görevlisi, Fırat Üniversitesi
 219. Veysel Şimşek, Dr. Öğretim Görevlisi, McGill University
 220. Volkan Marttin, Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 221. Yahya Kemal Taştan, Prof. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
 222. Yaşar Ertürk, Dr., Bağımsız Araştırmacı
 223. Yaşar Topal, Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 224. Yelis Erolova, Doç. Dr., Bulgaristan Bilimler Akademisi
 225. Yılmaz Kurt, Prof. Dr. Emekli, Ankara Üniversitesi
 226. Yuliya Biletska, Dr. Öğretim Üyesi, Karabük Üniversitesi
 227. Zafer Karatay, Doktora Adayı, Marmara Üniversitesi
 228. Zeynep Burcu Uğur, Doç. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
 229. Zeynep Tuğba Sungur, Dr., Bağımsız Araştırmacı
 230. Ziya Dumlupınar, Doç. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
 231. Zübeyde Güneş Yağcı, Doç.Dr., Balıkesir Üniversitesi

 

 

12 responses to “Türk Akademisyenlerinden Türk ve Dünya Kamuoyuna Rusya’nın Ukrayna’ya Saldırısına Dair Açık Mektup”

 1. Kırım’ın işgali Ukrayna daki savaşı kınıyorum…
  Rusya’nın savaşı ve soykırımı derhal durdurulmalı…
  Kırım’ı terk etmelidir…

  Liked by 1 person

 2. Rusyanın 2014 te Kırımı işgalini ve şu anda,Ukrayna topraklarını bombalamasını,aileleri bölüp parçalamasını,çocukları babasız bırakmasını şiddetle kınıyorum,Savaşa Hayır!!!

  Liked by 1 person

 3. I condemn Russia’s invasion of Crimea in 2014 and the occupation of Ukraine’s territorial integrity, the Russian army and state, which does not distinguish between children, women and men, by bombing civilian settlements and committing war crimes by calling it an operation against army targets. Stop war!

  Rusya’nın 2014’de ki Kırım işgalini ve Ukrayna toprak bütünlüğü işgalini, Ordu hedeflerine operasyon diyerek sivil yerleşim yerlerini bombalayıp savaş suçu işleyerek çocuk, kadın, erkek sivil ayırt etmeyen Rus ordusunu ve devletini kınıyorum. Savaşa Hayır!

  Jeg fordømmer Russlands invasjon av Krim i 2014 og okkupasjonen av Ukrainas territorielle integritet, den russiske hæren og staten, som ikke skiller mellom barn, kvinner og menn, ved å bombe sivile bosetninger og begå krigsforbrytelser ved å kalle det en operasjon mot hærmål. Ingen krig!

  Liked by 1 person

 4. Savaş her ne amaçla olursa olsun bir katliam girişimidir. Savunulamaz. Her ne sorun varsa bu çağda diplamatik yöntemle çözümlenmesi bu yüzyıla daha uygundur. 21.yy da insanız diyorsak insanlığa yönelikyöntemlerle sorunların çözümü daha uygundur. Bu savaş denen illet halkın değil bir avuç çıkar ve menfaat düşünençıkarcıların savaşıdır. Kınıyoyorum.

  Liked by 1 person

 5. Rusya’nın 1944 yılında ve sonrasında…ve 2014 yılında Kırımı işgalini, Kırım Türklerine uyguladığı insanlık dışı zulmü vahşeti unutmadık…Şimdi Ukrayna Rus işgalinde, Rus zulmünde…Türkler söz konusu olduğunda sessizliğe bürünen dünya devletleri biz ayrım yapmadan sesleniyoruz, sizin onurunuz için de haykırıyoruz… “Savaşı durdurun!”, bırakın insanlar kendi vatanlarında özgür yaşasınlar. Eğer Rus emperyalizmine engel olmazsanız bir gün sıranın size de geleceğini unutmayın…

  Liked by 1 person

 6. Ankara’da (AVİM) 23 Şubat 2017 tarihindeki konferansında Rus uzman Dr. Olog Kuznetsov’a, 26 Şubat 1992 Hocalı katliamı ile 26 Şubat 2014 Rusya’nın Kırım’ı işgal tarihlerinin bir tesadüf olup olmadığı konusundaki fikrini sormama rağmen cevap alamadığımı burada belirmek isterim. Bence Kırım’ın işgali ile Ermeniler tarafından gerçekleştirilen Hocalı soykırımının aynı tarihte (26 Şubat) gerçekleştirilmesi bir tesadüf olamaz. Bu, Rus derin devletinin Türk kökenlilere yönelik planlı bir girişimidir. Rusya işgali altındaki Kırım’da Kırım Tatar halkının demokratik yollarla seçilmiş meşru ve milli temsil organı olan Kırım Tatar Milli Meclisi’nin faaliyetini yasaklarken, PKK ve YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmemektedir. Tamamen barışçı metotlara bağlılığı ve şiddetin hiçbir şeklini kabul etmediği dünyaca bilinen Kırım Tatar Milli Meclisi’nin terörist örgüt ilan edilmesi bir çifte standarttır ve kabul edilemez.

  At his conference in Ankara (AVİM) on February 23, 2017, Russian expert Dr. I would like to point out here that although I asked Olog Kuznetsov’s opinion on whether the dates of February 26, 1992 Khojaly massacre and February 26, 2014 Russia’s invasion of Crimea were a coincidence, I could not get an answer. I think it cannot be a coincidence that the occupation of Crimea and the Khojaly genocide by Armenians took place on the same date (26 February). This is a planned attempt of the Russian deep state against people of Turkish origin. While it prohibits the activities of the Crimean Tatar Milli Majlis, the democratically elected legitimate and national representative organ of the Crimean Tatar people in the occupied Crimea by Russia, it does not recognize the PKK and YPG as terrorist organizations. The declaration of the Crimean Tatar Milli Majlis as a terrorist organization is a double standard and unacceptable.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: