Ümit Özkan – Milli Mücadele’de Kırım Türkleri (1919-1922)

Kitap Konuşmaları serimizin üçüncü, bu dönemin ise ilk toplantısında Dr. Ümit Özkan’ı ağırladık. Kendisinin doktora çalışması da olan, “Milli Mücadele’de Kırım Türkleri (1919-1922)” adlı kitabını konuştuk.

Arşiv belgeleriyle beraber sözlü tarih çalışmasıyla desteklenen bu çalışma, literatüre katkı sağlayacaktır, bu çalışmadan ötürü kendisini tebrik ederiz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: