Dr. Konrad Zasztowt – Russia’s Invasion of Ukraine in the Regional Context

Kırım Araştırmaları Ağı’nın Avrasya Konuşmaları Serisinin ilkinde Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısını ve bölgeyi nasıl etkileyeceğini “Russia’s Invasion of Ukraine in the Regional Context” başlığı altında, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nden Dr. Filiz Tutku Aydın’ın moderatörlüğünde Varşova Üniversitesi’nden Dr. Konrad Zasztowt ile konuştuk.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: